• Úpravy ADR

Přestavby ADR

Chcete převážet nebezpečný náklad? Splňuje Vaše vozidlo požadavky ADR ( ADR = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, tj. předmětů, pro jejichž vlastnosti: hořlavost, žíravost, výbušnost a další, může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí )?

Pokud ne, pak jsme tu právě pro Vás. ADR přestavby provádíme u běžně provozovaných vozidel všech značek kategorií N1, N2, N3 a přípojných vozidel O3, O4 pro převoz nebezpečného nákladu. Provedení ADR přestavby je typu EX/II., EX/III., FL, OX a AT.

Veškěré úpravy užitkových i nákladních vozidel jsou schválené Ministerstvem dopravy ČR.